Välkommen till Visualization Park

Visualization Park var ett project som bedrevs mellan 2009 och 2015. Projektet syftade till att öka kommersiella tillämpningar av visualiseringsteknik i olika branscher, bl.a. inom media, arkitektur och design, tillverkande industry. Projektet syftade också bidra till entreprenörskap, företagande och utbildning inom teknikområdet.

Visualization Park tillsammans med  samarbetsföretag  utvecklade Visualization lab för att bedriva gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt och en inkubator för entrprenörer som fick stöd för att starta och utveckla sina företag. Under projektet etablerades 55 viasualiseringsföretag och ytterligare tio kvalificerade tjänsteföretag. Överlevnadsgraden ligger på 90 %.

Visualization Park blev en bra miljö som samlade etablerade företags behov med studenter, utbildningar och utveckling, vilket ledde till att projektet vann EU-kommissionens utmärkelsen European Enterprise Promotion Award – Investing in Skills, med motiveringen:

Investing in Skills - Recognises regional or local initiatives to improve entrepreneurial, vocational, technical and managerial skills.

Fostering knowledge transfer and digital visualisation.

Visualisation Park in Sweden focuses on the commercial application of digital visualisation technology. Using a business park model, the location in Eksjö offers a home to a cluster of businesses with expertise in this emerging field. They are gathered around Campus i12, which offers a range of vocational courses. Partner companies support the educational programmes and the Park provides a meeting place for educational environment and industry to identify and develop projects. Since it was founded in July 2009 the number of partner companies has more than doubled, to over 100. Most importantly, students’ attitudes shifted. More of them are now inclined to be entrepreneurs themselves, either by launching their own start-up or freelancing.